Fotograf: Magnus Renmyr / Mostphotos
måndag 13 maj kl 13:19

Utbildning säljakt på Bogesund

Jakt på säl kräver särskild kunskap. TVÅ kurser, en 8/6 och en 9/6.
När sälpopulationen är för tät, minskar viktiga arter av fisk och sälen svälter eller blir sjuk när den äter fel föda.

HÄR hittar du all info på SJFs webbplats utbildningar

 

Den svenska sälstammen har vuxit och etablerat sig i våra svenska vatten. Att besitta grundläggande kunskaper om säl, de olika jaktformerna, lagar och bestämmelser runt säljakten samt kunskap om vanliga situationer vid säljakt är nödvändigt för säljägaren. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha sådana kunskaper om säljakt att utsikterna till en framgångsrik jakt blir stora.

Kursen består av en förkunskapsdel i form av egenstudier på vår digitala utbildningsplattform samt ett instruktörslett kurstillfälle. Du får tillgång till den digitala delen av utbildningen ca två veckor före kursstart.

Senast uppdaterad den 13 maj