torsdag 23 maj kl 11:04

TACK för att du rapporterar fällt vilt i Viltdata!

När allt vilt rapporteras kan vi tillsammans se vad som händer i skogen och följa utvecklingen med stor precision. Vi kan följa hur viltstammar utvecklats mellan olika år, hur de ökar eller minskar. Tillsammans med statistik från inventeringar och observationer får vi en väldigt god grund för planering av viltvård och jakt.

Din statistik utgör också en grund för nästa revidering av jakttider. De vilt som inte rapporteras saknas i myndighetens dokumentation till beslut om kommande jakttider.

 

 

 

Senast uppdaterad den 23 maj