Fotograf: Sander Meertins
fredag 26 april kl 17:03

Nya riktlinjer för att säkra fågelutsättning

Svenska Jägareförbundet, tillsammans med Sveriges Jordägareförbund, Svenska Kennelklubben och Viltmästareförbundet har arbetat fram nya uppdaterade jaktetiska riktlinjer för uppfödning och utsättning av fågel.

– Ett viktigt ställningstagande för att värna om fågeljakten, säger Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent och fältviltsansvarig på Svenska Jägareförbundet.

De nya riktlinjerna innehåller tydliga förhållningspunkter för uppfödning, utsättning och jakt på fasan, rapphöna och gräsand, där etiken är ledstjärnan.

- Riktlinjer för utsättning av fågel har funnits sedan ett flertal år. I uppdateringarna som gjorts märks en skarpare skrivning och en tydligare signal att vi står upp för etiken, säger Karl-Johan Brindbergs.

Dessa förändringar ligger i tiden. Sedan de tidigare riktlinjerna fastställdes för drygt tio år sedan, har det hänt en hel del, med tydliga signaler om att vi behöver jobba hårdare för mångfalden.

Grundtanken och det övergripande målet med riktlinjerna är att se livskraftiga bestånd av fasan, rapphöna och gräsand i rätt miljöer. Utsättning ska bara göras om det finns bra möjligheter för att arterna ska kunna överleva i vilt tillstånd.

Förvaltningen av fältviltet ska, precis som övrig viltförvaltning, baseras på långsiktighet, erfarenhet och forskning. Det betyder att biologisk mångfald och landskapet som helhet gynnas. Då har vi goda förutsättningar för en hållbar jakt och hundträning.

- Gynnar vi de här tre arterna så har vi helt enkelt jakt i framtiden, sammanfattar Karl-Johan Brindbergs.

De uppdaterade riktlinjerna i sin helhet

Läs mer om Svenska Jägareförbundets fältviltsarbete

 

Senast uppdaterad den 26 apr