Foto G Ekström

Spillningsinventering

Här kommer löpande läggas upp kartor från de olika Älgförvaltningsområden.

2024
Spillningsinventering Norrtälje Norra ÄFO 2024

Spillningsinventering Vallentuna Närtuna ÄFO 2024

Spillningsinventering Skärgårdens ÄFO 2024

2023
Spillningsinventering Södertälje ÄFO 2023

Spillningsinventering Södertörn ÄFO 2023

Spillningsinventering Södra Roslagens ÄFO 2023

2022
Spillningsinventering Mälaröarna ÄFO 2022

Spillningsinventering Sigtuna ÄFO 2022

Spillningsinventering Vallentuna Närtuna ÄFO 2022

2021
Spillningsinventering Norrtälje Norra ÄFO 2021

Spillningsinventering Skärgården ÄFO 2021

Spillningsinventering Södra Roslagen 2021

2020
Spillningsinventering Södertörn 2020

Spillningsinventering Södertälje 2020

2019
Resultat med kartor Spillningsinventering Sigtuna

Resultat med kartor Spillningsinventering Skärgården

Resultat med kartor Spillningsinventering Vallentuna Närtuna

2018
Resultat Spillningsinventering Norrtälje Norra

Resultat Spillningsinventering Norrtälje Södra

Resultat Spillningsinventering Södertälje

Resultat Spillningsinventering Södertörn

2017
Mälaröarna Älgförvaltningsområde - älg och rådjur

Vallentuna Närtuna Älgförvaltningsområde - älg och rådjur

2016
Skärgårdens Älgförvaltningsområde

Sigtuna Älgförvaltningsområde

Södertälje Älgförvaltningsområde

Norrtälje Norra Älgförvaltningsområde

2015
Norrtälje södra Älgförvaltningsområde

Södertörns Älgförvaltningsområde

Vallentuna-Närtuna Ålgförvaltningsområde

Skärgårdens Älgförvaltningsområde

2014

Norrtälje Norra Älgförvaltningsområde

Södertälje Älgförvaltningsområde

Mälaröarnas Älgförvaltningsområde

Senast uppdaterad den 02 maj