Tips om jakt och vilt

Här kan du hitta enklare råd och tips när det gäller, vilt, jakt med mera.

Samfälligheter och vilt 
Vi människor konkurrerar med de vilda djuren om deras levnadsutrymme. I takt med att bebyggelse och antal människor ökar, uppstår fler och fler tillfällen när vilda djur och människor ska samsas om samma plats. I områden och län där det finns stora städer finns det ofta fritidshusområden som är samfällighetsföreningar.
Ladda ner pdf med handfasta råd

Vildsvin på tomten
Vildsvinens levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör att det ibland uppstår konflikter. När staden breder ut sig och kommer närmare djurens utrymme, är det inte ovanligt att de hittar lockande mat i våra trädgårdar.
Här laddar du ner handfasta råd i pdf

Grävlingar på tomten
Ibland väljer grävlingarna att dra nytta av oss människor och våra byggnader när det gäller att hitta boplatser. Det är inte alltid som vi uppskattar det och tycker att det är lika praktiskt som de oönskade hyresgästerna tycker.
Pdf med handfasta råd om grävling

Behöver du praktisk hjälp med vilda djur?
Vänd dig i första hand till din kommun som kan skicka ut anställd jägare.
Vill du ha ytterligare info, hjälp eller råd får du gärna kontakta vår jaktvårdskonsulent per.zakariasson@jagareforbundet.se

Senast uppdaterad den 25 apr