Foto: Niklas Liljebäck

Skärgårdsrådet

I Skärgårdsrådet ingår representanter från länets jaktvårdskretsar som har kuststräcka och de tre sjöfågelföreningarna som finns i länet.

Skärgårdsrådet är en arbetsgrupp med uppgift att samordna jakt- och viltvårdsfrågor i Stockholms skärgård.  Skärgårdsrådet består av representanter från de åtta kretsar som täcker in länets kuststräcka. Adjungerat till rådet är ordföranden i länets tre sjöfågelföreningar (Roslagen, Mellersta och Södra). Skärgårdsrådets mest prioriterade frågor handlar om situationen för ejder, mink, mellanskarv och gråsäl samt de frågor som föranleds av det nationella Kustrådets verksamhet.

Projektet Rädda Sjöfågeln har under en följd av år varit det som dominerar rådets arbete, där minkfällor säjs till ett subventionerat pris mot att köparen förbinder sig att rapportera in minkfångst till Skärgårdsrådet för uppföljning. Förutom minkfällor erbjuds även grävlingfällor och knipholkar till försäljning.
Stor vikt läggs nu på frågor om mellanskarv och säl.

Länsföreningens styrelse, kust.skargard@stockholm-jagareforbundet.se
Hallstavik  Per Olof Jansson
Norrtälje Norra  Olle Anjou 
Norrtälje Södra  Thord Jansson 
Österåker-Vaxholm  Torsten Berg 
Wermdö-Nacka  Lars Sundgren
Haninge-Tyresö  Karl-Erik Larsson 
Nynäshamn  Thomas Lagerström 
Södertälje   
Jägareförbundet Sthlm län  
Roslagens sjöfågelförening Torsten Mörner
Sjöfågelföreningen södra Björn Meijer 
Jaktvårdskonsulent Per Zakariasson
Senast uppdaterad den 03 feb 2022