JaktCoach

En erfaren jägare, med mycket kunskap om jakt och viltvård

Ny Jägare - Du är en av många nya jägare som vill lära sig praktiskt om jakt och viltvård, tillvaratagande, hundar och skytte. Fler än någonsin växer upp i städer utan släkt eller vänner som jagar och kan ge introduktion till etisk och praktisk jakt.

Erfaren jägare - Du är en av oss som haft förmånen att få växa upp med jakt, eller haft en släkting eller vän som berättat, visat oss spår, växter, djur och hur man rör sig ute i skog och mark. Lärt dig att förstå sambanden och se helheten.

JaktCoach är där ni möts. Anmäl dig med namn, medlems- och telefonnummer till jaktcoach@stockholm-jagareforbundet.se

Som ny jägare kan du be om en jaktcoach när du bokar en jakt på någon av våra jakt-&kursgårdar, Bogesund eller Gålö. En erfaren jägare följer med dig och ger dig råd om allt från spår och läsa terrängen till säkra skottvinklar.
Du får även kontakt med en jaktcoach via din jaktvårdskrets.

Är du er en erfaren jägare? Här får du möjlighet att bidra till att vi får ännu fler jägare med hög etik och gott omdöme. Följer du med ny jägare ut på jakt på Bogesund eller Gålö, står Jägareförbundet Stockholms län för hela kostnaden.

Ser fram emot att du hör av dig!
Jägareförbundet Stockholms län
Chris Edman


Senast uppdaterad den 04 apr