Årsmöten och motioner

Som medlem kan du påverka Svenska Jägareförbundet.

Medlem i jaktvårdskrets har rätt att lägga förslag - motion - till kretsens årsmöte.
En motion är ett sätt att föra fram din åsikt/ditt förslag för att påverka verksamheten. Eller flera motioner om du har flera förslag.

Motionen ska vara kretsen tillhanda senast den 31 december i år för att behandlas vid kretsens årsmöte i februari. De motioner som antagits på kretsens årsmöte och rör förslag för länet eller nationellt, överlämnas till länsföreningen senast den 6 mars för att behandlas vid länsföreningens årsmöte i april. Svenska Jägareförbundets årsstämma hålls i juni.

Det finns inga formella krav på utformning av motion. Det viktiga är att du som medlem för fram dina förslag.
Det underlättar om följande är tydligt:
Vem motagaren är - krets, län eller förbund. En tydlig rubrik, en bakgrund till förslaget och vad förslaget innebär, samt underskrift.

HÄR kan du ladda ner närmare information och beskrivning om hur du skriver en motion.

En annan viktig punkt för Svenska Jägareförbundet är att vi har bra styrelser i jaktvårdskretsar, länsföreningar och i förbundsstyrelse.
Ta gärna kontakt med valberedningen i din krets eller i länsföreningen med förslag på personer du vet har mycket att bidra med.

Senast uppdaterad den 18 aug 2021