Som vi brukar, största salen på Sveavägen i Stockholm
måndag 22 april kl 09:08

Årsstämma Jägareförbundet Stockholms län

Tisdag 9 april hölls årsstämman på Sveavägen i Stockholm

Ombud från samtliga 18 kretsar samt hedersmedlemmar och övriga inbjudna deltog med länsföreninges styrelse på stämman.
Alexandra Anstrell, stämmans ordförande, lotsades oss med säker hand genom dagordningen. Verksamhetsberättelser och räkenskaper godkändes samt lades till handlingarna jämte revisorernas berättelse.

Omval av Olof Lublin till ordförande även detta år. Farshad Samie hade avböjt omval och Olof Hjorthorn valdes in i styrelsen på två år med omvalda Cia Sederlin, Niklas Sjöblom och Urban Törnqvist.
Hela styrelsen med kontaktuppgifter

Styrelsen presenterade resultat från grupperna som arbetat med motionerna från förra årets stämma. De har behandlat Medlemsnytta, Uppdrag och roller, Krets- och aktivitetsbidrag, Samarbete kretsar, kretsar och länsförening, samt Digital kommunikation.
Peter Eriksson, ordförande i Svenska Jägareförbundet, berättade om förbundets verksamhet under gågna året

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 22 apr